W marcu odbyły się w naszej szkole warsztaty dla uczniów i rodziców klas siódmych i szóstej, dotyczące profilaktyki uzależnień. Zajęcia poprowadził Pan psycholog Tomasz Bratkowski. Terapeuta szczególny nacisk położył na profilaktykę narkotykową. Pan Tomasz przedstawiał uczniom szeroką gamę zdrowotnych i społecznych skutków zażywania środków psychoaktywnych. Prowadzący uświadomił rodzicom istotną rolę Internetu, jako źródła informacji o substancjach uzależniających,  zwłaszcza wzorowanie się młodzieży na „youtuberach”, którzy nie zawsze przesyłają właściwe treści w swych filmikach. Pan Bratkowski zaapelował do rodziców, by znajdowali czas dla swoich dzieci  i często z nimi rozmawiali.

Jolanta Schneider