.

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021 

Komunikat
na podstawie rozp.MEN z 27 listopada 2020 zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie(…) COVID 19 ?D.U z 2020 poz.2111 dokonano następujących zmian w organizacji roku szkolnego 202/2021:
-ferie zimowe trwają od 3 stycznia do 17 stycznia 2021 roku.
-dni wolne od zajęć dydaktycznych zaplanowane w zarządzeniu dyrektora szkoły na 3 i 4 stycznia 2021 roku zostają przeniesione na 31 marca 2021 roku oraz na 28 maja 2021 roku
-termin wystawienia ocen śródrocznych 28 stycznia 2021
-termin zebrań z rodzicami 4 lutego 2021 roku

Terminy spotkań wychowawców klas z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021


1. 5-9 września 2020 – zebranie dyrekcji szkoły i wychowawców z rodzicami uczniów  (od godz. 17.30, dokładne godziny spotkań w poszczególnych klasach przekażą wychowawcy)
2.  27 października 2020 – zebranie dyrekcji szkoły i wychowawców z rodzicami uczniów  (od godz. 17.30, dokładne godziny spotkań w poszczególnych klasach przekażą wychowawcy)
3. 15 grudnia 2020 – konsultacje dla rodziców połączone z informacją o zagrożeniu ocenami niedostatecznymiII semestr 2020/2021


4. 4 lutego 2021 – zebrania z rodzicami dot. podsumowania I półrocza    (zmiana nastąpiła uchwałą  Rady Pedagogicznej dnia 3.12.2020r. )                                     

   5.14 kwietnia 2021 – zebranie dyrekcji szkoły i wychowawców z rodzicami uczniów  (od godz. 17.30, dokładne godziny spotkań w poszczególnych klasach przekażą wychowawcy)
6. 12maja 2021 –konsultacje dla rodziców połączone z informacją o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi i


Terminy wystawiania ocen dla uczniów


1. Za I półrocze 2020/2021 – proponowane: 21 grudnia 2020 (zmiana nastąpiła uchwałą  Rady Pedagogicznej dnia 3.12.2020r. )   
  śródroczne : 28 stycznia 2021 (zmiana nastąpiła uchwałą  Rady Pedagogicznej dnia 3.12.2020r. )   
2.  Roczne 2020/2021
  proponowane: 31 maja 2021
  końcowe: 14 czerwca 2021


 
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021

14 października 2020 (środa) – Dzień Edukacji Narodowej
-. 4 i 5 stycznia 2021 (poniedziałek, wtorek) zmienione zostają na dnień 31 marca i 28 maja 2021r. (zmiana nastąpiła uchwałą  Rady Pedagogicznej dnia 3.12.2020r. )   
– 25 , 26, 27 maja 2021 (wtorek, środa, czwartek) – pisemne egzaminy z j.polskiego, matematyki i j. angielskiego
– 4 czerwca 2021 (piątek) po święcie Bożego Ciała                                                                          – 24 czerwca 2021(czwartek)