Biskupice, 19.09.2022

Zarządzenie nr 1/2022/2023

Dyrektora Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Bolesława Chrobrego
w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
w roku szkolnym 2022/2023

§ 1

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. ( z późn.zm.) oraz po uzyskaniu pozytywnych opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców Dyrektor Szkoły ustala następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno -wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023

  • 31 października 2022r.
  • 2,4,5 maja 2023r.
  •  9 czerwca 2023r.
  • 23,24,25 maja 2023r (egzaminy ósmoklasisty)

§ 2

Podczas dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze dla uczniów.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor szkoły

Agnieszka Śliperska