Na podstawie zachowanych zapisów możemy stwierdzić, że nasza szkoła została założona 3 lutego 1757 roku, w którym to biskup poznański Teodor Kazimierz książę Czartoryski podpisał przywilej lokacyjny wsi, wyodrębniający z gruntów przeznaczonych dla chłopów m. in. 8 morgów chełmińskich na użytek nauczyciela. Liczy więc sobie już  ponad 249 lat. Budynek szkolny jest bardzo stary, ale w dobrej kondycji. Ma już 99 lat i trzyma się dzielnie. Został oddany do użytku w 1908 r. i służy mieszkańcom Biskupic i okolicznych wsi do dziś. Oto kilka wpisów z kroniki szkolnej.

W dniu 12 grudnia 1823 r. powierzono posadę nauczycielską w Biskupicach, emerytowanemu żandarmowi i inwalidzie Christianowi Wolffowi na podstawie egzaminu. Kandydat do zawodu nauczycielskiego w tych czasach musiał się wykazać umiejętnością napisania życiorysu, kaligraficznym pismem oraz wiedzą pedagogiczną, napisania listu w języku polskim pismem ortograficznym i wyliczeniem kilku zadań matematycznych z działaniami arytmetycznymi. Frekwencje wtedy były niskie, ponieważ w szkole było tylko 44 uczniów, a obecnych było tylko 21. Sołtys Lehmann prosił władze szkolne, aby dzieci chodziły do szkoły tylko w środy i niedziele. Do szkoły w Biskupicach doszły jeszcze dzieci z Góry (1834 r.) i wieś była zobowiązana do udziału w reformie budynku szkolnego. Od maja 1834r. zaczęły uczęszczać dzieci z Jerzykowa. Dopiero nauczyciel Jan Klatt (absolwent seminarium nauczycielskiego) zaaklimatyzował się na dłuższy czas. Powyżej wymieniony Klatt postanowił wybudować budynek szkolny z drewna. Powstał on, ale w niedługim czasie spłonął. Odszkodowanie było duże, dzięki temu można było wybudować nową szkołę.

W 1847 r. przewidziano dla szkoły regulację ziem biskupickich. Dnia 26 lutego w 1875 r. posadę nauczycielską otrzymał Juliusz Kroenke. Uczył on do 1900 r. Rok 1888 uważał za fatalny, w szkole zaczadziły się trzy osoby. Zginęła 18-letnia służąca i jedna córka nauczyciela Kroenkego.

W 1900 r. posadę nauczycielską objął Bruno Laube. 1904 r. liczba uczniów wzrosła do 152 uczniów. Nauczyciel Laube złożył wniosek, aby postawiono nowy budynek szkolny. Zostało cofniętych 12 uczniów z powodu braku miejsc.

W 1905 r. szkoła osiągnęła w rejonie konferencyjnym największą liczbę, bo aż 163 uczniów. Dopiero na skutek zbudowania nowej szkoły w Jerzykowie nasza została odciążona. Pomimo to został tu w 1908 r. zbudowany nowy, murowany, dziś jeszcze używany budynek szkolny. Budynek obejmował dwa mieszkania dla nauczycieli oraz dwie izby lekcyjne. Z okazji różnych uroczystości, np. urodziny cesarza, dzieci, obojętnie jakiej narodowości, musiały śpiewać niemieckie pieśni.  W 1916 r. kierownictwo szkoły objął Kurt Laskowski,  a w 1920 r. Otto Kraft,  lecz 1 sierpnia tego roku powrócił do Niemiec.1 października kierownictwo objął Polak – Władysław Freitag. Szkoła była dwujęzyczna polska i niemiecka. 2 marca 1930 r. zmarł Władysław Freitag i już podczas jego choroby zastępowała go Klara Hoedt. 1 stycznia 1930r. został zatrudniony nauczyciel Sylwester Musielak. Dnia 28 czerwca 1930 r. wypłynął łodzią i utonął. 1 października 1930 r. kierownictwo szkoły przejęła Waleria Capik.

1 września 1932 r. został zamknięty oddział niemiecki z powodu spadku liczby dzieci. Odtąd w całej szkole nauka była w języku polskim.

6 lutego 1945 r. po wojnie wróciła Waleria Capik, aby na nowo zorganizować szkołę. Skierowano drugiego nauczyciela Jana Freitega, a trzecią nauczycielką była Halina Tomelik, potem była Benigna Konowalska. W 1947/48 r. ukończyło szkołę pełną siedmioklasową 18 absolwentów.

W 1948 r. kierownictwo objął pan Henryk Musidłowski. W późniejszych latach kierownictwo sprawowali: pani Helena Kotłowska (1970 – 1983), pan Bogdan Bączkowski (1983 – 1991).

Od 1991 roku funkcję dyrektora pełni pan Tadeusz Bochiński.

W 2006 roku rozpoczęto rozbudowę naszej szkoły. Podzielono ją na trzy etapy. Prace zakończono w październiku 2008 roku.

1 grudnia 2007 roku uchwałą Rady Miejskiej w Pobiedziskach szkoła została przekształcona w Zespól Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Biskupicach.

17 października 2008 r. nasza szkoła otrzymała imię króla Bolesława Chrobrego i został jej nadany sztandar.

     hymn szkoly