Dyrektor mgr Tadeusz Bochiński

Wicedyrektor mgr Adelina Prylińska

 

ŚWIETLICA

mgr Renata Wachowiak

 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

mgr Katarzyna Stec

mgr Monika Kurczoba

NAUCZANIE WCZESNOSZKOLNE

mgr Urszula Pawlikowska

mgr Małgorzata Kaczmarek – Zimniak

mgr Sergiusz Majchrzak

mgr Anna Ignasiak

mgr Monika Rempulska

 

JĘZYK POLSKI

mgr Agnieszka Śliperska

mgr Magdalena Działdowska

JĘZYK ANGIELSKI

mgr Joanna Kubiak

mgr Marta Ostrowska

 

JĘZYK NIEMIECKI

mgr Renata Mikołajczak

 

Matematyka

mgr Adelina Prylińska

mgr Hanna Silbernagel

PRZYRODA, BIOLOGIA, CHEMIA ,FIZYKA

dr inż. Jolanta Schneider

GEOGRAFIA,INFORMATYKA

mgr Michalina Trepińska

HISTORIA

mgr Tadeusz Bochiński

HISTORIA,WOS

mgr Ewa Wolicka

WYCHOWANIE FIZYCZNE, TECHNIKA

mgr Sylwia Kaczmarek

WYCHOWANIE FIZYCZNE

mgr Piotr Jaroński

MUZYKA ,PLASTYKA

mgr Małgorzata Karasińska

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

mgr Krzysztof Bączyk

RELIGIA

mgr Mirosława Nowak

ETYKA

mgr Anna Ignasiak