Zebranie z Rodzicami dzieci przyjętych do klasy 1 i oddziału zerowego odbędzie się dnia 30 sierpnia 2023 roku o godzinie 16.00.
Serdecznie zapraszamy.