Polskie Towarzystwo Wydawców Książek, Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz Radio Merkury to organizatorzy Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Dwie książki”, w którym to konkursie wzięli udział m.in. uczniowie naszej szkoły.

                  Zadanie konkursowe polegało na wybraniu spośród lektur szkolnych dwóch książek, tej, której przeczytanie sprawiło najwięcej satysfakcji, którą poznawało się z zapartym tchem oraz tej, której lektura była z jakichś względów trudna, mało interesująca i o tych pozycjach należało napisać pracę.

Z terenu całej Polski wpłynęło ogółem 465 prac uczniowskich ze 160 szkół:

  • 231 prac ze szkół podstawowych

  • 74 prace z gimnazjów

  • 60 prac ze szkół ponadgimnazjalnych

Biorąc pod uwagę ciekawy zestaw lektur, oryginalność sądów i refleksji, dobry język – jury postanowiło nagrodzić książkami i dyplomami prace 40 uczniów, w tym ze szkół podstawowych wyłoniono 19 laureatów. 

Wśród nich znalazł się uczeń klasy 6 z Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Bolesława Chrobrego – JAN SZCZEPAŃSKI.

Janek udowodnił, że lektury szkolne, ich czytanie, recenzowanie – nie musi być nudne, wręcz przeciwnie, pasja czytania może prowadzić na drogę sukcesu.

Serdecznie gratulujemy Jankowi i życzymy entuzjazmu do podejmowania kolejnych wyzwań.

Agnieszka Śliperska