Tytuł projektu Rozbudowa z przebudową budynków Szkoły Podstawowej w Biskupicach
Cel Projekt zakłada inwestycję w infrastrukturę dydaktyczną Szkoły Podstawowej w Biskupicach – rozbudowę placówki o sportową salę wielofunkcyjną oraz nowe sale lekcyjne, dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz utworzenie stołówki. Realizacja przedsięwzięcia w znacznym stopniu poprawi warunki nauki i pracy w szkole, przyczyni się do poprawy efektywności nauczania dzięki nowoczesnemu wyposażeniu pracowni i sali sportowej.
Planowane efekty Zmodernizowanie budynku szkoły, wzrost zatrudnienia oraz wzrost liczby osób korzystających ze wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej.
Okres realizacji 30.05.2015 – 10.12.2018
Wartość projektu 6 752 737,10 zł
Wartość dofinansowania Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 3 942 231,85 zł