10 października w naszej szkole odbyła się uroczystość pasowania na ucznia. Zanim nastąpił ten  ważny moment, pierwszoklasiści zaprezentowali swoją wiedzę i umiejętności w programie artystycznym. Wykazali się doskonałą znajomością przepisów ruchu drogowego, pięknie zaśpiewali piosenki, poprawnie odpowiedzieli na szereg pytań. Rodzice, nauczyciele i starsi koledzy nagrodzili ich gromkimi brawami. Po uroczystym ślubowaniu, pan dyrektor Tadeusz Bochiński dokonał ceremonii pasowania.

            Na zakończenie wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, książeczki SKO z wkładem 10 zł, kolorowe ołówki od SU, zestaw przyborów szkolnych ufundowanych przez Radę Rodziców oraz koszyk słodyczy od przedstawiciela Rady Miasta Gminy Pobiedziska.

 

                                                                                                                      Urszula Pawlikowska