Od 01 stycznia 2022 wszelkie wpłaty należy dokonywać na rachunek nr 

63 9044 0001 2103 0100 0286 0004

prowadzony przez Pobiedzisko-Gośliński Bank Spółdzielczy w Pobiedziskach.