W ramach popularyzowania wśród dzieci i młodzieży różnych form oszczędzania zorganizowaliśmy w naszej szkole wystawę skarbonek.
W holu szkoły można było oglądać przyniesione przez uczniów i nauczycieli skarbonki.Najstarsza pochodziła z 1946 roku.
Tytuł SUPERSKARBONKI SKO otrzymała ta przyniesiona przez Macieja Barczewskiego z kl. IVa. Gratulujemy.
Wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu wystawy dziękujemy.

Opiekun SKO
M.Nowak