22 grudnia zostały ogłoszone wyniki konkursu „Z aparatem wśród zwierząt”. Celem konkursu było rozwijanie wśród dzieci umiejętności obserwacji zwierząt, dostrzegania ciekawych detali w ich wyglądzie oraz dokumentowania.
Przedmiotem konkursu była fotografia autorska zwierzęcia (domowego, gospodarskiego lub dziko żyjącego).Każdy uczestnik mógł nadesłać dwie fotografie.
Głównym kryterium podczas oceny była oryginalność, wyjątkowość zwierzęcia (im ciekawsze zwierzę tym lepiej) i walory estetyczne fotografii.

Ze względu na ogromne zainteresowanie konkursem jury postanowiło przyznać podwójne, równorzędne miejsca w każdej kategorii.

w kategorii 0-III:

 

miejsce I:  Nadia Kaszubowska kl. IIIb, Michał Kępa kl. IIIb

miejsce II:, Magdalena Socha kl. „0”, Julia Wiśniewska kl. IIIa

miejsce III: Aleksander Mikos kl. IIIb, Adam Piwoński kl. IIIb

w kategorii IV-VI:

 

miejsce I: Maciej Dudziński kl. VIb, Zofia Mańczak kl. VIa

miejsce II: Maja Laskowska kl. VIb, Katarzyna Nowak kl. VIb

miejsce III: Natalia Chojnacka kl. V, Marta Piwońska kl. V

dziękuję wszystkim uczestnikom i gratuluję zwycięzcom

dr Jolanta Schneider