zgłoszenie udziału_konkurs Fundacja SolarSpot

KONKURS „Mój EKO dom marzeń”

REGULAMIN

 1. ORGANIZATOR

Organizatorem Konkursu „Mój EKO dom marzeń” jest Fundacja SolarSpot, z siedzibą 62- 052 Komorniki, ul. Przemysłowa 13.

Konkurs „Mój EKO dom marzeń”  skierowany jest do dzieci z klas 1-4 szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Pobiedziska. Konkurs Organizowany jest w ramach
„ XIII Ogólnopolskiego Edukacyjnego Pikniku Ekologicznego Pobiedziska 2022”.

 1. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE ODPOWIEDZIALNE ZA KONKURS:
 2. JURY KONKURSU
 3. a) organem oceniającym wnioski konkursowe jest Jury, w którego skład wchodzą:

Prezeska Fundacji SolarSpot – Agata Matysiak-Błaszczyk – Przewodnicząca Jury

Wiceprezeska Fundacji SolarSpot – Kinga Podraza-Myszkowska

Członkini Rady Fundacji SolarSpot – Joanna Szurkowska

Pracami Jury kieruje Przewodniczący Jury.

 1. b) zadania Jury Konkursu:
 • dokonuje oceny nadesłanych prac,
 • typuje Laureatów,
 1. c) prace zostaną ocenione wg następujących kryteriów:
 • oryginalność w podjęciu tematu,
 • staranność wykonania, estetyka,
 • poziom merytoryczny i wiedza uczestników

III. ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie klas 1-4 szkół podstawowych zlokalizowanych
  na terenie gminy Pobiedziska.
 2. Konkurs ma na celu kształtowanie prawidłowych postaw proekologicznych w domach, promować niezależność energetyczną i zachęcać do zeroemisyjności.
 3. Zadaniem uczestników konkursu będzie przesłanie pracy rysunkowej przedstawiającej ekologiczny dom marzeń.
 4. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną pracę. Zgłaszane prace muszą być autorstwa jednej osoby.
 5. Nagrody przyznawane w ramach Konkursu:

5 nagród głównych – 1 bilet rodzinny do 6 os. w tym 2 os. pełnoletnie do wykorzystania
w Nowym ZOO w Poznaniu w dni powszednie do 31.10.2022 r.

 1. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU
 2. Kryteria pozwalające na udział w Konkursie
 3. a) oryginalność zgłoszonej pracy
 4. b) udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy poprzez zamieszczenie w mailu
 5. c) przesłanie kompletnego zgłoszenia
 6. Przebieg Konkursu
 7. a) po zapoznaniu się z regulaminem konkursu, uczestnik w terminie włącznie
  do dnia 7 czerwca 2022r. wysyła zdjęcie/skan pracy plastycznej na adres e-mail fundacja@solarspot.com.pl. Oryginał pracy należy dostarczyć do stoiska Fundacji SolarSpot podczas „XIII Ogólnopolskiego Edukacyjnego Pikniku Ekologicznego Pobiedziska 2022”.

Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia lub przedłużenia terminu nadsyłania wniosków zgłoszeniowych w szczególnie uzasadnionych przypadkach,

 1. b) przystąpienie do Konkursu oznacza automatycznie zgodę uczestnika na udostępnienie swoich danych teleadresowych na potrzeby działań marketingowych podejmowanych przez Organizatora Konkursu,
 2. c) Jury Konkursu dokonuje oceny nadesłanych prac i wyłania pięciu Laureatów,
 3. d) ogłoszenie wyników następuje po zakończeniu Konkursu,
 4. e) wręczenie nagród nastąpi podczas „XIII Ogólnopolskiego Edukacyjnego Pikniku Ekologicznego Pobiedziska 2022” organizowanego w dniu 11 czerwca 2022r.